Респикам: инструкция по применению, отзывы, аналоги

Респикам – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Респикам представляет собой стерильный, готовый к употреблению раствор, содержащий очищенный ингибитор альфа 1-протеиназы (другое название – альфа1-антитрипсин (ААТ)).

Респикам изготавливается из плазмы крови здоровых людей с помощью ионообменной хроматографии. С целью предотвращения риска переноса возбудителей инфекционных заболеваний, каждая порция плазмы человека, используемая для производства препарата, проверяется на содержание вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), антител к гепатиту С (анти-ВСГ), поверхностного антигена гепатита В (НВsАg), а также проводится серологическая реакция на определение возбудителя сифилиса.

Респикам оказывает терапевтический эффект при дефиците ААТ – хроническом наследственном, аутосомно-рецессивном заболевании, характеризующимся развитием тяжелой, медленно прогрессирующей панацинозной эмфиземы лёгких, чаще всего наблюдающейся на третьем-четвертом десятилетии жизни. Предполагается, что развитие этого патологического состояния обусловлено дисбалансом между эластазой (ферментом, способным разрушать эластин тканей и продуцируемым преимущественно нейтрофилами, в нижних отделах дыхательных путей) и ААТ – главным ингибитором эластазы.

В результате длительного воздействия эластазы разрушается эластин тканей и развивается эмфизема легких. Примерно у 10 % новорожденных с ААТ-дефицитом наблюдается гигантоклеточный гепатит с холестатической желтухой. У взрослых дефицит ААТ может сопровождаться циррозом печени.
Дефицит ААТ является генетической патологией в локусе гена Р1, который был найден в хромосоме 14ц32.1. Концентрация ААТ в плазме крови, связанная с Р1 – типом гомозиготного наследования, обычно находится в диапазоне 12-18 % от нормы, а гетерозиготного наследования – составляет примерно 35 % от нормы.

Множество исследований эффективности заместительной терапии основывались на поддержании концентрации ААТ в плазме крови человека >80 мг/дл. Такая концентрация оказалась достаточной для предотвращения развития эмфиземы легких у таких больных.

Показания к применению

Врожденный дефицит ингибитора альфа 1-протеиназы у больных с клинической картиной панацинозной эмфиземы легких. Для длительной заместительной терапии только у пациентов с фенотипами РiZZ, РiZ(-) или Рi(-)(-).

Форма выпуска

Фармакокинетика

При інфузії Респікама® один раз на тиждень у дозі 60 мг / кг маси тіла у 21 хворого середнє значення концентрації ААТ склало 126 мг / дл (до початку лікування – 30 мг / дл).

Численні дослідження ефективності замісної терапії показали, що така концентрація є достатньою для запобігання розвитку емфіземи легень у хворих з вродженим дефіцитом ААТ.

У ході дослідження було виявлено, що в перші години після інфузії максимальна концентрація в плазмі крові становить 280 мг / дл з швидким її зниженням протягом перших 2 днів, і поступовим подальшим зниженням протягом 7 днів.

Період напіввиведення інгібітора альфа 1-протеїнази склав 4,5 дня. Протягом 2 років дослідження він не змінювався, що вказує на відсутність утворення антитіл у відповідь на введення ААТ.

Использование во время беременности

На сьогоднішній день немає інформації, яким чином препарат Респікам® впливає на внутрішньоутробний розвиток плода або на репродуктивну функцію жіночого організму. Невідомо чи проникає препарат Респікам в грудне молоко. Тому інгібітор альфа 1-протеїнази може призначатися лікарем при вагітності та грудному вигодовуванні тільки у випадках гострої необхідності, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плоду або дитини.

Безпека та ефективність препарату у дітей не встановлена. Застосування у дітей протипоказано.

Противопоказания к применению

Селективний дефіцит імуноглобуліну А (IgA) за наявності антитіл до IgE.

Гіперчутливість до складових компонентів препарату.

Побочные действия

Препарат Респікам в дозі 60 мг / кг на тиждень добре переноситься. У ході дослідження не надходило повідомлень про серйозних небажаних явищах або смертельні випадки. Не було виявлено відхилень від вихідного значення основних показників стану організму або лабораторних параметрів. Не було виявлено змін від вихідного значення показників на електрокардіограмі (ЕКГ). Протягом періоду клінічного дослідження і протягом 6 місяців після нього не виявилося змін вірусологічних параметрів.

При вивченні безпеки лікування Респікамом у 18 хворих були виявлені 22 випадки побічної дії, їх яких тільки 3 можна розглядати, як можливо пов’язані з прийомом Респікама® (головний біль, еритема та дисгевзія) і один, як ймовірно, пов’язаний (гіпертермія) з його лікуванням.

З моменту виходу препаратів інгібітора альфа 1-протеїнази на ринок періодично надходили повідомлення про інші нагадують застуду симптомах, реакціях нагадують алергію, озноб, поява задишки, висипу, тахікардії та, рідко, зниження артеріального тиску. Також були зафіксовані рідкісні випадки короткочасного підвищення артеріального тиску, що супроводжуються болем у грудній клітці.

Способ применения и дозы

Препарат призначений тільки для внутрішньовенного введення.

Рекомендована доза препарату Респікам для тривалої замісної терапії становить 60 мг на кілограм маси тіла 1 раз на тиждень внутрішньовенно крапельно зі швидкістю 0,08 мл / кг / хв або швидше.

Читайте также:
Клоназепам: инструкция по применению, отзывы, аналоги

Тривалість інфузії препарату Респікам не повинна перевищувати 30 хвилин. Дотримуючись правил асептики, необхідну дозу препарату набирають у шприц із флакона за допомогою спеціальної голки з фільтром (поставляється з препаратом). Після цього видаляють голку з фільтром і замінюють її голкою, призначеної для ін’єкцій. Потім переносять дозу у відповідний пластиковий контейнер (пластиковий пакет або флакон). Інфузію препарату виробляють із використанням системи, призначеної для внутрішньовенного краплинного введення розчинів (крапельниця).

Безпосередньо перед введенням, парентеральні лікарські препарати необхідно перевірити на предмет наявності сторонніх домішок і прозорість розчину.

Респікам слід застосовувати після того, як температура препарату зрівняється з кімнатною.

Тривалість курсу встановлюється лікарем.

Передозировка

Взаимодействия с другими препаратами

Особые указания при приеме

“Порогова” концентрація інгібітора альфа1-протеїнази в плазмі крові, покликана забезпечити достатню антиеластазну дію в легенях хворих з дефіцитом альфа1-антитрипсину, становить 80 мг / дл (ця величина заснована на даних, отриманих за допомогою стандартного імунологічного аналізу змісту інгібітору альфа 1-протеїнази ). Незважаючи на інактивацію та / або елімінацію вірусних збудників в процесі виробництва препарату.

Респікам можна повністю виключити наявність у ньому невідомого інфекційного агента. У хворих, які отримують інфузії препаратів крові чи плазми, можуть розвинутися ознаки та / або симптоми вірусного захворювання, наприклад гепатиту С. Перед призначенням препарату лікар повинен співвіднести ризик і користь. Можливе підвищення обсягу плазми після інфузії Респікама®, що слід враховувати у хворих зі збільшеним об’ємом циркулюючої рідини. Не допускається повторного застосування залишків препарату після виконання інфузії.

Невикористані флакони з препаратом, які були взяті з холодильника, слід повернути в холодильник на зберігання протягом 6:00. Якщо флакон з препаратом залишався при кімнатній температурі (25 ° С) більше 48 годин, препарат вважається простроченим і не допускається до подальшого використання.

Вплив препарату на виконання потенційно небезпечних видів діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій, не встановлено.

Условия хранения

Принадлежность к ATX-классификации:

Похожие по действию препараты:

  Таблетки жевательные Таблетки пероральные Экстракт для местного применения и приема внутрь Таблетки пероральные Порошок Раствор для внутривенного и внутримышечного введения Раствор для внутривенного введения Раствор для внутривенного и внутримышечного введения Раствор для местного применения Раствор для инфузий

** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Респикам Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Респикам? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Респикам приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!

Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.

Респикс ®

Респикс инструкция по применению

фармакодинамика. Амброксол — муколитическое и отхаркивающее средство, оказывает выраженное отхаркивающее, противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиоксидантное и незначительное противокашлевое действие. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивает количество слизистого секрета и таким образом изменяет нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов. Это нормализует реологические показатели мокроты, снижая ее вязкость и адгезивные свойства. Непосредственно стимулирует двигательную активность мерцательного эпителия бронхов, предотвращает его слипание и улучшает мукоцилиарную эвакуацию мокроты. Амброксол повышает содержание сурфактанта в легких, а также предотвращает его деструкцию пневмоцитами. Амброксол не вызывает бронхообструкции, а наоборот, улучшает функцию внешнего дыхания. Доказано, что препарат снижает гиперреактивность мышц бронхов у больных БА. Амброксол обладает противовоспалительным эффектом, антиоксидантными свойствами, стимулирует местный иммунитет и обновление природного слоя сурфактанта. После приема амброксола значительно уменьшаются жалобы пациентов на кашель и отделение мокроты в соответствии с интенсивностью лечения.

Читайте также:
Амилоносар: инструкция по применению, отзывы, аналоги

Ацетилцистеин — муколитическое и отхаркивающее средство. За счет свободной сульфгидрильной группы разрывает бисульфидные связи мукополисахаридов мокроты, что снижает вязкость бронхиального секрета. Увеличивает мукоцилиарный клиренс. Оказывает антиоксидантное действие за счет связывания свободных радикалов. Увеличивает синтез глутатиона, который является важным фактором детоксикации благодаря этому свойству ацетилцистеин применяют для лечения острых отравлений парацетамолом, фенолами, альдегидами и другими веществами.

Амброксол . Абсорбция амброксола гидрохлорида быстрая и достаточно полная, с линейной зависимостью в терапевтическом диапазоне. Cmax в плазме крови достигается через 1–2,5 ч при пероральном применении лекарственных форм быстрого высвобождения.

Распределение. Распределение амброксола гидрохлорида быстрое и резко выраженное, с высокой концентрацией активного вещества в легких. Vd составляет около 552 л. В плазме крови в терапевтическом диапазоне приблизительно 90% амброксола гидрохлорида связывается с белками.

Метаболизм. Амброксола гидрохлорид метаболизируется в печени путем глюкуронизации и расщепления до дибромантраниловой кислоты (около 10% дозы). За метаболизм амброксола гидрохлорида до дибромантраниловой кислоты отвечает CYP 3A4.

Выведение. Около 30% дозы выводится из организма путем пресистемного метаболизма. Через 3 дня после приема внутрь около 6% дозы выводится с мочой в неизмененном виде, около 26% дозы — в конъюгированной форме. Т½ составляет около 10 ч.

Ацетилцистеин . Абсорбция. Ацетилцистеин полностью абсорбируется при пероральном применении. В связи с метаболизмом в стенках кишечника и эффектом первого прохождения биодоступность очень низкая (около 10%). Cmax в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема и остается высокой в течение 24 ч.

Распределение. Vd ацетилцистеина составляет 0,33–0,47 л/кг. Связывание с белками составляет около 50% через 4 ч после приема и уменьшается до 20% через 12 ч.

Метаболизм. Ацетилцистеин метаболизируется в стенках кишечника и печени.

Выведение. Ацетилцистеин выводится почками в виде неактивных метаболитов (неорганические сульфаты, диацетилцистеин). Т½ составляет примерно 1 ч. В случае снижения функции печени Т½ увеличивается до 8 ч.

Показания Респикс

лечение острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся нарушением бронхиальной секреции и эвакуации секрета (в том числе при остром и хроническом бронхите, ХОБЛ, пневмонии, бронхоэктатической болезни, БА, муковисцидозе, ларингите, трахеите).

Применение в период подготовки к бронхоскопии и после проведенного исследования.

Применение Респикс

взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: рекомендуемая доза составляет 1 таблетку 3 раза в сутки. Таблетки следует принимать после еды, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат не следует применять дольше 4–5 суток без консультации врача.

Противопоказания

повышенная чувствительность к действующим веществам или другим компонентам препарата.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Побочные эффекты

со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, артериальная гипотензия.

Со стороны нервной системы: головная боль.

Со стороны органа слуха: звон в ушах.

Со стороны дыхательной системы: ринорея, сухость дыхательных путей, бронхоспазм (преимущественно у пациентов с гиперреактивностью бронхиальной системы, ассоциируется с БА).

Со стороны ЖКТ: сухость во рту, слюнотечение, изжога, тошнота, рвота, диспепсия, стоматит, боль в животе, диарея, запор, неприятный запах изо рта.

Со стороны мочевыделительной системы: дизурия.

Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилактические и анафилактоидные реакции, анафилактический шок, сыпь, крапивница, реакции со стороны слизистых оболочек, ангионевротический отек, лихорадка, одышка, зуд, эритема, экзема, тяжелые поражения кожи: синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла.

Общие нарушения: отеки.

При применении ацетилцистеина очень редко сообщалось о возникновении кровотечений, чаще всего они были связаны с развитием реакций гиперчувствительности. Отмечались случаи снижения агрегации тромбоцитов, однако клинического подтверждения этому нет.

Особые указания

препарат применять с осторожностью у пациентов с:

— язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, особенно в случае сопутствующего приема других лекарственных средств, которые раздражают слизистую оболочку желудка;

— нарушениями функции почек или тяжелыми заболеваниями печени (следует увеличить интервал между применением или снизить дозу);

— нарушением бронхиальной моторики и усиленной секрецией слизи (например, при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия);

— БА (с контролем бронхиальной проводимости). В случае развития бронхоспазма применение препарата следует прекратить.

Читайте также:
Бифинорм: инструкция по применению, отзывы, аналоги

Всего несколько сообщений поступило о тяжелых поражениях кожи — синдроме Стивенса — Джонсона и токсическом эпидермальном некролизе (синдром Лайелла), связанных с применением отхаркивающих средств, таких как амброксол. В основном их можно было объяснить тяжестью течения основного заболевания у пациентов и/или одновременным применением другого препарата. Также на начальной стадии синдрома Стивенса — Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут быть неспецифические, подобные признакам начала гриппа симптомы, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно при таких неспецифических, подобных признакам начала гриппа симптомах могут применять симптоматическое лечение препаратами против кашля и простуды. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистых оболочек пациентам следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Применение лекарственного средства вызывает разжижение бронхиального секрета. Если пациент не способен эффективно откашливать мокроту, необходимы постуральный дренаж и бронхоаспирация.

Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы, Lapp-лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозы мальабсорбцией.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности.

Амброксол и ацетилцистеин проникают в грудное молоко. В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных о влиянии препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Дети. Препарат применять у детей в возрасте старше 12 лет.

Взаимодействия

одновременное применение препарата и средств, угнетающих кашель, может привести к чрезмерному накоплению слизи вследствие угнетения кашлевого рефлекса. Поэтому такая комбинация возможна только после тщательной оценки врачом соотношения ожидаемой пользы и возможного риска применения.

Амброксол, входящий в состав препарата, при одновременном применении повышает концентрацию антибиотиков — амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксициклина в мокроте и в бронхолегочном секрете.

При одновременном применении ацетилцистеина с цефалоспоринами (за исключением цефиксима и лоракарбефа), тетрациклинами (за исключением доксициклина), амфотерицином В, аминогликозидами возможно снижение активности вышеуказанных лекарственных средств. Поэтому интервал между применением этих средств и ацетилцистеина должен составлять не менее 2 ч.

Одновременный прием нитроглицерина и ацетилцистеина может привести к усилению вазодилататорного эффекта нитроглицерина.

Отмечается синергизм ацетилцистеина с бронхолитиками.

Применение ацетилцистеина может изменять результаты количественного определения салицилатов колориметрическим методом и результаты определения кетонов в моче.

Передозировка

амброксол хорошо переносился после парентерального применения в дозах до 15 мг/кг/сут и после перорального применения до 25 мг/кг/сут. В случае передозировки амброксола не наблюдалось признаков тяжелой интоксикации. Сообщалось о случаях краткосрочного беспокойства и диареи, гиперсаливации. Согласно доклиническим исследованиям, передозировка может привести к гиперсаливации, тошноте, рвоте и снижению АД. Передозировка ацетилцистеина может вызвать тошноту, рвоту, диарею. У детей существует риск гиперсекреции.

Респикам

Респикам

Препарат и его аналоги отсуствуют в представленных аптеках.
Если Вы испытываете трудности с поиском нужного Вам лекарства или не нашли его – обратитесь к нашим консультантам.

Показания к применению

Врожденный дефицит ингибитора альфа 1-протеиназы у больных с клинической картиной панацинозной эмфиземы легких.

Для длительной заместительной терапии только у пациентов с фенотипами PiZZ, PiZ(-) или Pi(-)(-).

Действующее вещество, группа

Лекарственная форма

Раствор для инфузий

Противопоказания

– Селективный дефицит иммуноглобулина А (IgA) при наличии антител к IgA.

– повышенная чувствительность к составным компонентам препарата (включая развитие анафилактического шока на препараты Альфа-1-ингибитора протеиназ (ИП).

Препарат может назначаться врачом при беременности и грудном вскармливании только в случаях острой необходимости, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребёнка.

Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлена.

Как применять: дозировка и курс лечения

Препарат предназначен только для внутривенного введения.

Рекомендуемая доза для длительной заместительной терапии составляет 60 мг на килограмм массы тела один раз в неделю внутривенно капельно со скоростью не более 0.2 мл/кг/мин и определяемой реакцией пациента и переносимостью. Введение рекомендуемой дозы 60 мг/кг со скоростью 0.2 мл/кг/мин занимает около 15 минут.

Раствор для инфузии должен быть приготовлен с соблюдением правил асептики. Инфузию проводят непосредственно из флакона или его содержимое переносят в пустой стерильный пакет для внутривенных инфузий. Для забора препарата из флакона используют металлическую иглу со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром (не поставляется с препаратом), а затем используют приложенную иглу со встроенным фильтром тонкой очистки 5 мкм для переноса препарата в пакет для внутривенных инфузий.

Читайте также:
Карипазим: инструкция по применению, отзывы, аналоги

Инфузию препарата производят с использованием системы, предназначенной для внутривенного капельного введения растворов. Для проведения инфузии во всех случаях следует использовать встроенный фильтр 5 мкм (не поставляется с препаратом).

Содержимое флакона запрещается смешивать с другими лекарственными средствами и растворами.

Непосредственно перед введением парентеральные лекарственные препараты необходимо проверить на предмет наличия посторонних примесей и прозрачность раствора. Не используйте раствор, если он помутнел.

Во время инфузии необходимо контролировать скорость введения препарата и наблюдать за пациентом на предмет возникновения нежелательных реакций. В случае обнаружения неблагоприятных реакций, следует снизить скорость инфузии или прекратить введение препарата до тех пор. пока симптомы не исчезнут. После этого можно возобновить инфузию со скоростью, которая хорошо переносится пациентом.

Препарат следует применять после того, как температура препарата сравняется с комнатной. Введение препарата должно быть осуществлено в течение трех часов после вскрытия флакона.

Длительность курса устанавливается врачом.

Фармакологическое действие

Респикам представляет собой стерильный, готовый к употреблению раствор, содержащий очищенный ингибитор альфа 1-протеиназы (другое название – альфа1-антитрипсин (ААТ)).

Препарат изготавливается из плазмы крови здоровых людей с помощью ионообменной хроматографии. С целью предотвращения риска переноса возбудителей инфекционных заболеваний, каждая порция плазмы человека, используемая для производства препарата, проверяется серологическими методами на содержание вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), антител к гепатиту С (anti-PICV), поверхностного антигена гепатита В (HBsAg), а также с помощью генамплификационного тестирования (NAT) на гепатит С (HCV) и вирус иммунодефицита человека 1 (ВИЧ-1). Каждый образец плазмы должен получить пассивный (отрицательный) результат по всем тестам. Плазма также проходит проверку в процессе процедуры NAT па обнаружение парвовируса В19, количество ДНК этого вируса в исследуемом материале не должно превышать 10000 МЕ на мл. Также проводится серологическая реакция на определение возбудителя сифилиса.

Препарат оказывает терапевтический эффект при дефиците ААТ – хроническом наследственном, аутосомно-рецессивном заболевании, характеризующимся развитием тяжелой, медленно прогрессирующей панацинозной эмфиземы лёгких, чаще всего наблюдающейся на третьем-четвертом десятилетии жизни. Предполагается, что развитие этого патологического состояния обусловлено дисбалансом между эластазой (ферментом, способным разрушать эластин тканей и продуцируемым преимущественно нейтрофилами в нижних отделах дыхательных путей) и ААТ – главным ингибитором эластазы. В результате длительного воздействия эластазы разрушается эластин тканей и развивается эмфизема легких. Примерно у 10 % новорожденных с ААТ- дефицитом наблюдается гигантоклеточный гепатит с холестатической желтухой. У взрослых дефицит ААТ может сопровождаться циррозом печени.

Побочные действия

Респикам в дозе 60 мг/кг в неделю хорошо переносится. В ходе исследования не поступало сообщений о серьезных нежелательных явлениях или смертельных исходах. Не было выявлено отклонений от исходного значения основных показателей состояния организма или лабораторных параметров. Не было выявлено изменений от исходного значения показателей на электрокардиограмме (ЭКГ). В течение периода клинического исследования и в течение 6 месяцев после него не обнаружилось изменений вирусологических параметров.

При изучении безопасности лечения у 18 больных были выявлены 22 случая побочного действия, их которых только 3 можно рассматривать как возможно связанные с приемом препарата (головная боль, эритема и дисгевзия).

С момента выхода препаратов ингибитора альфа 1-протеиназы на рынок, периодически поступали сообщения об иных симптомах и реакциях: дискомфорт в грудной клетке, озноб, кашель, появление одышки, головокружение, повышение активности ферментов печени, синусит, инфекция верхних дыхательных путей, крапивница, усталость и тошнота.

Серьезным пооочным эффектом, наблюдавшимся в ходе клинического исследования препарата, было обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

У одного пациента была зарегистрирована развившаяся во время лечения серьезная нежелательная реакция (инфекционное обострение ХОБЛ), которую рассматривали как возможно связанную с применением препарата вследствие наличия временной связи.

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось. Антидота к препарату не существует.

Особые указания

“Пороговая” концентрация ингибитора альфа1-протеиназы в плазме крови, призванная обеспечить достаточное антиэластазное действие в легких больных с дефицитом альфа1-антитрипсина, составляет 80 мг/дл (эта величина основана на данных, полученных с помощью стандартного иммунологического анализа содержания ингибитора альфа 1-протеиназы).

Так как препарат производится из плазмы крови человека, существует риск передачи возбудителей инфекционных заболеваний – различных вирусов (например, гепатит С), и, теоретически, возбудителя болезни Крейтцфельдта-Якоба (CJD). Данные риски были минимизированы за счет тщательного скрининга доноров плазмы на наличие перенесенных вирусных заболеваний, проведения анализов на выявление текущих вирусных инфекций, а также путем инактивации и/или элиминации вирусных возбудителей в процессе производства препарата. Однако, несмотря на принятые меры, препараты плазмы крови потенциально могут содержать возбудителей заболеваний человека. Также существует вероятность того, что в данных препаратах может присутствовать неизвестный инфекционный агент. Перед назначением врач должен тщательно взвесить риски и преимущества от применения данного препарата и обсудить их с пациентом.

Читайте также:
Дипросалик: инструкция по применению, отзывы, аналоги

В процессе использования препарата не сообщалось о сероконверсии гепатита В или С (HCV или HBV), вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или любого другого известного инфекционного агента.

Возможно повышение объема плазмы после инфузии , что следует учитывать у больных с увеличенным объемом циркулирующей жидкости.

Не допускается повторного применения остатков препарата после выполнения инфузии.

Неиспользованные флаконы с препаратом, которые были взяты из холодильника, следует вернуть в холодильник на хранение в течение 6 часов. Если флакон с препаратом оставался при комнатной температуре (25 °С) более 48 часов, препарат считается просроченным и не допускается к дальнейшему использованию.

Препарат, как любой препарат, изготовленный из плазмы крови человека, потенциально может содержать следовые количества IgA. У пациентов с селективной или тяжелой недостаточностью IgA и с установленным наличием антител к IgA отмечается высокий риск развития тяжелых реакций гиперчувствительности и анафилактических реакций.

Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций не установлено.

Применение при беременности и лактации

На сегодняшний день нет информации, каким образом препарат влияет на внутриутробное развитие плода или на репродуктивную функцию женского организма.

Неизвестно проникает ли препарат в грудное молоко. Поэтому ингибитор альфа 1-протеиназы может назначаться врачом при беременности и грудном вскармливании только в случаях острой необходимости, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Респикам, 20 мг/мл, раствор для инфузий, 50 мл, 1 шт.

фото упаковки Респикам

Инструкция на Респикам 20 мг/мл, раствор для инфузий, 50 мл, 1 шт.

Состав

1 флакон с 50 мл раствора содержит:

Активное вещество:

Ингибитор альфа1-протеиназы [человеческий] (альфа1-антитрипсин) 1000 мг

Вспомогательные вещества:

Натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия хлорид, вода для инъекций

Описание

Прозрачный, от бесцветного до желто-зеленого цвета раствор. Может содержать небольшой осадок (взвешенные протеиновые частицы).

Фармакодинамика

Респикам ® представляет собой стерильный, готовый к употреблению раствор, содержащий очищенный ингибитор альфа1-протеиназы (другое название – альфа1-антитрипсин (ААТ)).

Респикам ® изготавливается из плазмы крови здоровых людей с помощью ионообменной хроматографии. С цель предотвращения риска переноса возбудителей инфекционных заболеваний, каждая порция плазмы человека, используемая для производства препарата, проверяется серологическими методами на содержание вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), антител к гепатиту С (anti-HCV), поверхностного антигена гепатита В (HBsAg), а также с помощью генамплификационного тестирования (NAT) на гепатит С (HCV) и вирус иммунодефицита человека 1 (ВИЧ-1). Каждый образец плазмы должен получить пассивный (отрицательный) результат по всем тестам. Плазма также проходит проверку в процессе процедуры NAT на обнаружение парвовируса В19, количество ДНК этого вируса в исследуемом материале не должно превышать 10 4 МЕ на мл. Также проводится серологическая реакция на определение возбудителей сифилиса.

Респикам ® оказывает терапевтический эффект при дефиците ААТ – хроническом наследственном, аутосомно-рецессивном заболевании, характеризующимся развитием тяжелой, медленно прогрессирующей панацинозной эмфиземы легких, чаще всего наблюдающейся на третьем-четвертом десятилетии жизни. Предполагается, что развитие этого патологического состояния обусловлено дисбалансом между эластазой (ферментом, способным разрушать эластин тканей и продуцируемым преимущественно нейтрофилами, в нижних отделах дыхательных путей) и ААТ – главным ингибитором эластазы. В результате длительного воздействия эластазы разрушается эластин тканей и развивается эмфизема легких. Примерно у 10% новорожденных с ААТ-дефицитом наблюдается гигантоклеточный гепатит с холестатической желтухой. У взрослых дефицит ААТ может сопровождаться циррозом печени.

Дефицит ААТ является генетической патологией в локусе гена PI, который был найден в хромосоме 14q32.1. Концентрация ААТ в плазме крови, связанная с PI – типом гомозиготного наследования, обычно находится в диапазоне 12-18% от нормы, а гетерозиготного наследования – составляет примерно 35% от нормы. Множество исследований эффективности заместительной терапии основывались на поддержании концентрации ААТ в плазме крови человека >80 мг/дл. Такая концентрация оказалась достаточной для предотвращения развития эмфиземы легких у таких больных.

Фармакокинетика

При инфузии Респикама ® один раз в неделю в дозе 60 мг/кг массы тела у 21 больного среднее значение концентрации ААТ составило 126 мг/дл (до начала лечения – 30 мг/дл). Многочисленные исследования эффективности заместительной терапии показали, что такая концентрация является достаточной для предотвращения развития эмфиземы легких у больных с врожденным дефицитом ААТ.

Читайте также:
Мемантин: инструкция по применению, отзывы, аналоги

В ходе исследования было обнаружено, что в первые часы после инфузии максимальная концентрация в плазме крови составляет 280 мг/дл с быстрым ее снижением в течение первых 2 дней, и постепенным последующим снижением в течение 7 дней. Период полувыведения ингибитора альфа1-протеиназы составил 4,5 дня. В течение 2 лет исследования он не изменялся, что указывает на отсутствие образования антител в ответ на введение ААТ.

Респикам: Показания

Врожденный дефицит ингибитора альфа1-протеиназы у больных с клинической картиной панацинозной эмфиземы легких. Для длительной заместительной терапии только у пациентов с фенотипами PiZZ, PiZ(–) или Pi(–)(–).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен только для внутривенного введения

Рекомендуемая доза препарата Респикам ® для длительной заместительной терапии составляет 60 мг на килограмм массы тела 1 раз в неделю внутривенно капельно со скоростью не более 0,2 мл/кг/мин и определяемой реакцией пациента и переносимостью. Введение рекомендуемой дозы 60 мг/кг со скоростью 0,2 мл/кг/мин занимает около 15 мин.

Раствор для инфузий должен быть приготовлен с соблюдением правил асептики. Инфузию проводят непосредственно из флакона или его содержимое переносят в пустой стерильный пакет для внутривенных инфузий. Для забора препарата из флакона используют металлическую иглу со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром (не поставляется с препаратом), а затем используют приложенную иглу со встроенным фильтром тонкой очистки 5 мкм для переноса препарата в пакет для внутривенных инфузий.

Инфузию препарата производят с использованием системы, предназначенной для внутривенного капельного введения растворов. Для проведения инфузии во всех случаях следует использовать встроенный фильтр 5 мкм (не поставляется с препаратом).

Содержимое флакона запрещается смешивать с другими лекарственными средствами и растворами.

Непосредственно перед введением, парентеральные лекарственные препараты необходимо проверить на предмет наличия посторонних примесей и прозрачность раствора.

Не используйте раствор, если он помутнел.

Во время инфузии необходимо контролировать скорость введения препарата и наблюдать за пациентом на предмет возникновения нежелательных реакций. В случае обнаружения неблагоприятных реакций, следует снизить скорость инфузии или прекратить введение препарата до тех пор, пока симптому не исчезнут. После этого можно возобновить инфузию со скоростью, которая хорошо переносится пациентом.

Респикам ® следует применять после того, как температура препарата сравняется с комнатной. Введение препарата должно быть осуществлено в течение трех часов после вскрытия флакона.

Респикам раствор для инфузий 20 мг/мл 100мг 50 мл флакон

Цены на Респикам раствор для инфузий 20 мг/мл 100мг 50 мл флакон в аптеках в Москвы и МО

Купить Респикам раствор для инфузий 20 мг/мл 100мг 50 мл флакон вы можете по цене 182000 ₽ в аптеках Москвы и МО

Товар дня

Витамин С таблетки шипучие 900 мг 3,5 г 20 шт.

Витамин С таблетки шипучие 900 мг 3,5 г 20 шт.

Циклоферон таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг 20 шт.

Циклоферон таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг 20 шт.

Гербион сироп плюща флакон 150 мл

Гербион сироп плюща флакон 150 мл

Ринза таблетки 10 шт.

Ринза таблетки 10 шт.

Антигриппин таблетки шипучие 10 шт.

Антигриппин таблетки шипучие 10 шт.

Инструкция по медицинскому применению Респикам

Русское название продукта
Английское название продукта
Форма выпуска

Раствор для инфузий

Описание

Раствор для инфузий прозрачный, от бесцветного до желто-зеленого цвета, может содержать небольшой осадок (взвешенные протеиновые частицы).

1 фл.
альфа1-протеиназы ингибитор 1000 мг

Вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия хлорид, вода д/и.

50 мл – флаконы стеклянные (1) в комплекте с иглой с фильтром (в стерильной упаковке из бумаги и ПВХ) – пачки картонные.

Коды АТХ
Клинико-фармакологические группы / Групповая принадлежность

Ингибитор альфа1-протеиназы, применяемый при эмфиземе легких

Действующее вещество
Фармако-терапевтическая группа
Условия хранения

Хранить при температуре от 2 до 8°С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

Срок годности – 2 года.

Фармакологическое действие

Респикам представляет собой стерильный, готовый к употреблению раствор, содержащий очищенный ингибитор альфа1-протеиназы (другое название – альфа1-антитрипсин (ААТ)).

Респикам изготавливается из плазмы крови здоровых людей с помощью ионообменной хроматографии. С целью предотвращения риска переноса возбудителей инфекционных заболеваний, каждая порция плазмы человека, используемая для производства препарата, проверяется на содержание вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), антител к гепатиту С (анти-ВСГ), поверхностного антигена гепатита В (HBsAg), а также проводится серологическая реакция на определение возбудителя сифилиса.

Читайте также:
Гентамицин: инструкция по применению, отзывы, аналоги

Респикам оказывает терапевтический эффект при дефиците ААТ – хроническом наследственном, аутосомно-рецессивном заболевании, характеризующимся развитием тяжелой, медленно прогрессирующей панацинозной эмфиземы лёгких, чаще всего наблюдающейся на третьем-четвертом десятилетии жизни. Предполагается, что развитие этого патологического состояния обусловлено дисбалансом между эластазой (ферментом, способным разрушать эластин тканей и продуцируемым преимущественно нейтрофилами, в нижних отделах дыхательных путей) и ААТ – главным ингибитором эластазы. В результате длительного воздействия эластазы разрушается эластин тканей и развивается эмфизема легких. Примерно у 10 % новорожденных с ААТ-дефицитом наблюдается гигантоклеточный гепатит с холестатической желтухой. У взрослых дефицит ААТ может сопровождаться циррозом печени.

Дефицит ААТ является генетической патологией в локусе гена PI, который был найден в хромосоме 14q32.1. Концентрация ААТ в плазме крови, связанная с PI – типом гомозиготного наследования, обычно находится в диапазоне 12-18 % от нормы, а гетерозиготного наследования – составляет примерно 35 % от нормы. Множество исследований эффективности заместительной терапии основывались на поддержании концентрации AAT в плазме крови человека >80 мг/дл. Такая концентрация оказалась достаточной для предотвращения развития эмфиземы легких у таких больных.

Показания

 • врожденный дефицит ингибитора альфа1-протеиназы у больных с клинической картиной панацинозной эмфиземы легких.

Для длительной заместительной терапии только у пациентов с фенотипами PiZZ, PiZ(-) или Pi(-)(-).

Способ применения, курс и дозировка

Препарат предназначен только для внутривенного введения

Рекомендуемая доза препарата Респикам для длительной заместительной терапии составляет 60 мг на килограмм массы тела 1 раз в неделю внутривенно капельно со скоростью 0,08 мл/кг/мин или быстрее. Длительность инфузии препарата Респикам не должна превышать 30 минут. Соблюдая правила асептики, необходимую дозу препарата набирают в шприц из флакона с помощью специальной иглы с фильтром (поставляется с препаратом). После этого удаляют иглу с фильтром и заменяют ее иглой, предназначенной для инъекций. Затем переносят дозу в соответствующий пластиковый контейнер (пластиковый пакет или флакон). Инфузию препарата производят с использованием системы, предназначенной для внутривенного капельного введения растворов (капельница).

Непосредственно перед введением, парентеральные лекарственные препараты необходимо проверить на предмет наличия посторонних примесей и прозрачность раствора.

Респикам следует применять после того, как температура препарата сравняется с комнатной.

Длительность курса устанавливается врачом.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препаратом не сообщалось. Антидота к препарату не существует.

Лекарственное взаимодействие

Респикам не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Применение при беременности и кормлении грудью

На сегодняшний день нет информации, каким образом препарат Респикам влияет на внутриутробное развитие плода или на репродуктивную функцию женского организма.

Неизвестно проникает ли препарат Респикам в грудное молоко. Поэтому ингибитор альфа 1-протеиназы может назначаться врачом при беременности и грудном вскармливании только в случаях острой необходимости, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Побочное действие

Препарат Респикам в дозе 60 мг/кг в неделю хорошо переносится. В ходе исследования не поступало сообщений о серьезных нежелательных явлениях или смертельных исходах. Не было выявлено отклонений от исходного значения основных показателей состояния организма или лабораторных параметров. Не было выявлено изменений от исходного значения показателей на электрокардиограмме (ЭКГ). В течение периода клинического исследования и в течение 6 месяцев после него не обнаружилось изменений вирусологических параметров.

При изучении безопасности лечения Респикамом у 18 больных были выявлены 22 случая побочного действия, их которых только 3 можно рассматривать, как возможно связанные с приемом Респикама (головная боль, эритема и дисгевзия) и один, как вероятно, связанный (гипертермия) с его лечением.

С момента выхода препаратов ингибитора альфа 1-протеиназы на рынок периодически поступали сообщения об иных напоминающих простуду симптомах, реакциях напоминающих аллергию, озноб, появление одышки, сыпи, тахикардии и, редко, снижение артериального давления. Также были зафиксированы редкие случаи кратковременного повышения артериального давления, сопровождающиеся болью в грудной клетке.

Противопоказания к применению

 • селективный дефицит иммуноглобулина A (IgA) при наличии антител к IgA;
 • гиперчувствительность к составным компонентам препарата.

Безопасность и эффективность препарата у детей не установлена. Применение у детей противопоказано.

Особые указания

“Пороговая” концентрация ингибитора альфа 1-протеиназы в плазме крови, призванная обеспечить достаточное антиэластазное действие в легких больных с дефицитом альфа 1-антитрипсина составляет 80 мг/дл (эта величина основана на данных, полученных с помощью стандартного иммунологического анализа содержания ингибитора альфа 1-протеиназы). Несмотря на инактивацию и/или элиминацию вирусных возбудителей в процессе производства препарата Респикам нельзя полностью исключить наличия в нем неизвестного инфекционного агента. У больных, получающих инфузии препаратов крови или плазмы, могут развиться признаки и/или симптомы вирусного заболевания, например гепатита С. Перед назначением препарата врач должен соотнести риск и пользу. Возможно повышение объема плазмы после инфузии Респикама, что следует учитывать у больных с увеличенным объемом циркулирующей жидкости.

Не допускается повторного применения остатков препарата после выполнения инфузии.

Неиспользованные флаконы с препаратом, которые были взяты из холодильника, следует вернуть в холодильник на хранение в течение 6 часов. Если флакон с препаратом оставался при комнатной температуре (25 °С) более 48 часов, препарат считается просроченным и не допускается к дальнейшему использованию.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не установлено.

Пикамилон: основные характеристики, противопоказания

Пикамилон: основные характеристики, противопоказания

«Пикамилон» – средство для улучшения мозгового кровообращения. Применяется для лечения депрессий, астенического синдрома, профилактики мигрени и других заболеваний. Применяется в виде таблеток и инъекций. Отпускается только по рецепту.

Описание и основные характеристики

Препарат выпускают в форме таблеток по 30, 50, 100 шт. в каждой упаковке, а также в виде раствора в ампулах для уколов. Объем одной ампулы – 200 мл, в том числе основной компонент – 20 мл.

Действующим веществом «Пикамилона» (раствор) является натриевая соль гамма-аминобутировой кислоты: дозировка 10 мг на 1 мл раствора. Также в составе содержится дистиллированная вода.

В состав таблеток наряду с тем же действующим веществом входят дополнительные компоненты – крахмал, тальк и органическая соль кальция (стеарат).

Препарат отпускается только при наличии рецепта. Хранят в прохладном, темном месте – в холодильнике. Допускается хранение при комнатной температуре до 25 градусов. Срок годности составляет 18 месяцев с даты производства.

Фармакологические свойства таблеток «Пикамилон»

По фармакологическим свойствам препарат относится к психостимуляторам и транквилизаторам. Он значительно ускоряет прохождение крови по сосудам головного мозга, благодаря чему кровоснабжение клеток значительно улучшается.

Абсорбция полная и быстрая, вне зависимости от способа приема (укол, таблетки). Действующее вещество длительное время находится в тканях, после чего быстро выходит с мочой. Показатель биологической доступности 50-80%.

Показания к применению

Препарат назначается врачом при разных формах патологиях и нарушениях:

глаукома открытоугольного типа;

расстройства депрессивного характера (особенно у пожилых);

нестабильность настроения, тревожные состояния;

нарушения кровообращения головного мозга.

Также препарат назначают в составе комплексного курса лечения при наличии урологических патологий (у детей и взрослых). Может использоваться для неврита слуховых нервов, проблем со слухом.

Противопоказания и побочные эффекты

Абсолютные противопоказания касаются только 3 случаев:

беременность (все триместры);

грудное вскармливание (все периоды);

В остальных случаях прием возможен, однако при наличии болезней почек и индивидуальной чувствительности к действующим веществам – с осторожностью.

В большинстве случаев препарат не дает побочных эффектов. Но иногда наблюдаются такие последствия, как:

сыпь на коже и другие аллергические реакции.

Таблетки «Пикамилон»: инструкция по применению

Дозировку, продолжительность курса терапии и кратность приема устанавливает врач. Правила зависят от возраста, характера заболевания и общего состояния человека:

При патологиях сосудов мозга в сутки принимают 60-150 мг, причем прием нужно распределить на 2 или 3 раза в день. Курс длится в течение 1-2 месяцев.

Для лечения депрессии у пожилых пациентов устанавливается суточная доза до 120 мг. При этом она также разделяется на 2-3 раза, а курс длится от 1,5 до 3 месяцев.

При интенсивных физических эмоциональных, интеллектуальных нагрузках дозировка составляет от 60 до 80 мг в сутки, терапия длится до 1,5 месяцев. При этом спортсменам показан укороченный курс продолжительностью 14 дней.

«Пикамилон» используется и для лечения алкоголизма, в том числе вовремя абстинентного синдрома. Его назначают в количестве 0,10-0,15 г каждые сутки. Общий курс небольшой и по согласованию с врачом длится 6 или 7 дней.

Инъекции «Пикамилона»: инструкция по применению

Раствор вводится с помощью внутримышечных уколов или внутривенно (посредством капельницы). Дозировка устанавливается на уровне 20-40 мг в сутки. Ее вводят внутривенным путем в первой половине дня и внутримышечным – во второй. Терапия продолжается в течение 15-30 дней.

Чтобы преодолеть последствия алкогольных отравлений, ставят внутримышечную инъекцию, исходя из соотношения: 5 мг на килограмм массы тела. Чтобы продлить состояние абстиненции, делают инъекции в расчете 1,56 мг на 1 кг массы. При этом уколы ставят каждый час – 4 часа в первой половине дня и столько же во второй. Общий объем раствора для инфузий составляет 2,5 л.

«Пикамилон» снижает воздействие алкоголя на организм, а также уменьшает время воздействия препаратов барбитуратов.

«Пикамилон»: цена, аналоги, отзывы

Препарат отличается доступностью – упаковка ампул 10 шт. продается по цене 400 руб., таблеток 30 шт. – 450 руб. Цена может отличаться в зависимости от региона и аптеки. К аналогам относятся такие препараты:

«Фенотропил» и др.

Средство пользуется популярностью среди пациентов разных возрастных групп. Отзывы о нем преимущественно положительные – 4,5 балла из 5 (рекомендуют 88% человек). Среди преимуществ отмечают: улучшение памяти, нормализацию сна, снижение тревожных состояний, эффективную профилактику мигреней. Покупатели отмечают доступную цену и оптимальное качество. При этом в ряде отзывов средин недостатков указывают на возможные аллергические реакции умеренной выраженности.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Авторизуйтесьчтобы оставлять комментарии

Возрастные ограничения 18+

© 2022. Интернет-аптека AptStore. Все права защищены
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ЛО-77-02-011246 от 17.11.2020 Скачать.

Пациентам: Подготовка к колоноскопии препаратом “Пикопреп”

Пикопреп

Колоноскопия – это исследование толстого кишечника при помощи эндоскопа. Для исследования гибкая трубка (эндоскоп), вводится через анус и осторожно проталкивается через весь толстый кишечник. На кончике эндоскопа находится маленькая камера и источник света. Так врач может освещать кишечник и наблюдать на экране, как он выглядит изнутри. Сначала эндоскоп продвигается до конца толстой кишки, и лишь во время его обратного выведения врач тщательно изучает внутренние стенки кишечника. Обычно исследование проводится под общим наркозом и является безболезненным. Как правило, колоноскопия длится 20-30 минут.

Диета за три дня до исследования

За три дня до колоноскопии, вы не должны больше есть продукты, которые могут негативно повлиять на обзор во время колоноскопии. К этим продуктам относятся листовой салат, паприка, грибы, лук и шпинат. Если с этого момента вы будете есть только легкоусвояемую пищу, например, макаронные изделия из рафинированной пшеничной муки, рис, картофель или хлеб, и начнете много пить, вы хорошо подготовитесь к предстоящему обследованию.

Обильное питье для очищения кишечника

Желательно, чтобы за день до обследования вы пили как можно больше. Разрешены все светлые и прозрачные напитки, например, вода, яблочный сок, разбавленный минеральной водой или прозрачные изотонические спортивные напитки. Ограничьте темные, и непрозрачные напитки, такие как кофе, черный чай, красные и нефильтрованные соки. Эти напитки могут затруднить обзор кишечника.

Только когда кишечник чист, врач во время исследования имеет хороший обзор и может обнаружить возможные изменения ткани кишечника. Поэтому процедура колоноскопии требует ответственной заблаговременной подготовки. Один из способов подготовки к исследованию предполагает прием препарата “Пикопреп”.

Особенности препарата “Пикопреп”

Один пакетик содержит:

 • активные вещества: натрия пикосульфата 10 мг, магния оксидалегкого 3,5 г, кислоты лимонной безводной 12 г
 • вспомогательные вещества: калия гидрокарбонат, натриясахарин, ароматизатор натуральный апельсиновый сухой (гуммиарабик (Е414), лактоза,кислота аскорбиновая (Е300), бутилгидроксианизол (Е320)
Форма выпуска:

По 16,1 г препарата помещают в четырехслойный пакет, по 2 пакета вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную коробку.

Фармакокинетика

Активные компоненты действуют местно в толстой кишке. Время прохождения через желудочно-кишечный тракт для каждого человека индивидуально, однако чаще всего время ороцекального пассажа составляет 4-5 часов, а прохождение по толстой кишке – 12-24 часа.

Осмотический эффект “Пикопрепа” начинает развиваться в тонкой кишке, означая, что в течение 2 часов после приема препарата в кишечник экскретируется значительное количество жидкости. Двигательный эффект препарата развивается только в толстой кишке и зависит от того, какое количество жидкости экскретировалось и какое количество жидкости пациент принял дополнительно. Эффект препарата полностью прекращается после опорожнения кишечника, что составляет от 6 до 18 часов.

Фармакодинамика

“Пикопреп” – слабительное средство, действующими веществами препарата являются натрия пикосульфат, стимулирующий слабительный эффект и действующий в толстой кишке, и магния цитрат, проявляющий слабительное действие за счет осмотических явлений удерживания влаги в толстой кишке. Действие препарата проявляется в сильном промывающем эффекте, который сочетается сэффектом стимулирования перистальтики кишечника, что и обусловливает его применение для очистки кишечника перед проведением радиографических исследований, колоноскопии или хирургических процедур.

Показания к применению

Препарат используется для очистки кишечника перед проведением рентгенологических исследований,эндоскопии или перед хирургическим вмешательством.

Дозировка

За день до госпитализации рекомендуется перейти на бесшлаковую диету. Для предотвращения дегидратации во время применения препарата рекомендуется выпивать достаточное количество воды (около 250 мл в час). Препарат применяется внутрь.

Правила приготовления порошка

Содержимое одного пакета развести в стакане с водой комнатной температуры (около 150 мл), перемешать в течение 2-3 минут и выпить полученную смесь. Если раствор нагрелся, нужно подождать, пока он не охладится до температуры, пригодной для питья.

Взрослые (включая лиц пожилого возраста)

Содержимое одного пакета разводят водой, как описано выше, ипринимают вечером за день до процедуры, повторный прием через 6-8 часов.

 • 1-2 года: 1/4 cодержимого пакета утром и 1/4 cодержимого пакета днем;
 • 2-4 года: 1/2 cодержимого пакета утром и 1/2 cодержимого пакета днем;
 • 4-9 лет: содержимое 1 пакета утром и 1/2 cодержимого пакета днем;
 • 9 лет и старше: дозирование, как у взрослых.
Побочные действия
 • гиперчувствительность
 • анафилактическая реакция
 • гипонатриемия
 • головная боль
 • спутанность сознания
 • эпилепсия
 • клонико-тонические судороги
 • конвульсии
 • тошнота, рвота
 • абдоминальная боль
 • диарея
 • прокталгия сыпь (включая эритематозную и макулопапулярную сыпь)
 • зуд
 • крапивница
 • пурпура
Противопоказания
 • гиперчувствительность к любому из компонентов препарата
 • застойная сердечная недостаточность
 • нарушение опорожнения желудка
 • желудочно-кишечные язвы
 • токсический колит,
 • токсический мегаколон
 • кишечная непроходимость
 • тошнота и рвота
 • острые абдоминальныепатологии, требующие хирургического вмешательства, такие как острый аппендицит, а также диагностированная или подозреваемая желудочно-кишечная обструкция или перфорация почечная недостаточность (из-за накопления магния в плазме крови)
 • детский возраст до 1 года
Взаимодействие

Являясь слабительным средством, “Пикопреп” увеличивает скорость желудочно-кишечного транзита. Следовательно, прием препарата может изменять абсорбцию других пероральных лекарственных препаратов (например, противоэпилептических и противодиабетических, контрацептивов иантибиотиков).

Эффективность препарата “Пикопреп” снижается при одновременном приеме со слабительными средствами, увеличивающими объем содержимого кишечника.

С осторожностью следует применять препарат у пациентов, уже принимающих препараты, вызывающие гипокалиемию (такие как, диуретики или кортикостероиды, а также препараты, прием которых связан с особым риском развития гипокалиемии, например, сердечные гликозиды). С осторожностью следует назначать “Пикопреп” пациентам, принимающие нестероидные противовоспалительные препараты или препараты, индуцирующие синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, например, трициклические антидепрессанты,селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антипсихотические препараты и препараты карбамазепина, поскольку они могут повышать риск удерживания воды и/или нарушения баланса электролитов.

Особые указания

С особой осторожностью следует применять препарат после недавно проведенных хирургических процедур на желудочно-кишечном тракте, а также пациентам с нарушением функции почек, сердечными заболеваниями или воспалительными заболеваниями кишечника.

Препарат с осторожностью следует применять у пациентов,применяющих препараты, которые могут влиять на водный и/или электролитный баланс, например, диуретики, кортикостероиды, литий.

Поскольку препарат “Пикопреп” может изменять абсорбцию лекарственных препаратов, предназначенных для регулярного перорального применения, в подобных случаях его следует применять с осторожностью.

Недостаточное пероральное потребление воды и электролитов может привести к клинически значимому их дефициту, особенно у ослабленных пациентов. Поэтому пациенты пожилого возраста и ослабленные пациенты, а также пациенты с риском развития гипокалиемии должны находиться под медицинским наблюдением. У пациентов с признаками или симптомами гипонатриемии может потребоваться проведение быстрых корректирующих мер для восстановления баланса жидкости и электролитов. Следует потреблять достаточное количество жидкости.

Период очистки кишечника не должен превышать 24 часа, поскольку более длительная процедура может повышать риск нарушения водного или электролитного баланса.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с непереносимостью лактозы.

Препарат не предназначен для применения в качестве обычного слабительного средства.

Применение в период беременности или лактации

Клинический опыт применения препарата “Пикопреп” в период беременности ограничен, поэтому препарат следует применять с осторожностью,особенно в первом триместре беременности.

Натрий пикосульфат, магний цитрат не выделяются в грудное молоко.

Влияние на способность управления транспортными средствами и обслуживания движущихся механизмов

Учитывая возможность возникновения конвульсий, судорог или спутанности сознания, в период применения препарата следует воздерживаться от управления автотранспортом или работы с другими механизмами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: